NVL

.

Vox er vertsorganisasjon for Nordiskt Nätverk för Vuxnas Lärande (NVL) fram til 2016.

NVL er et nettverk under Nordisk Ministerråd og har som oppgave å støtte det nordiske samarbeidet innen voksnes læring. Nettverket arbeider på tvers av sektorer og er et møtested for prosjekter og organisasjoner fra ulike områder innen livslang læring. NVL ble etablert i 2005.

Vox som vertsorganisasjon

Vox har vært vertsorganisasjon for NVL siden 1. juli 2009. Perioden som vertskap ble fornyet i 2013 med nye fire år, og varer ut 2016.

Rollen som vertsorganisasjon omfatter tre hovedoppgaver:

  • hovedadministrator
  • faglig koordinator
  • kommunikasjonsansvar

Som vertsorganisasjon er Vox en aktiv medspiller i utviklingen av NVLs organisasjon, strategiplaner og virksomhetsplaner. Vox utfører i tillegg forvaltningsoppgaver for NVL.

Utfordringer for NVL

Som vertsorganisasjon har Vox pekt på utfordringer for NVL og identifisert mulige utviklingsområder. Dette har skapt god synergi for både Vox og NVL.

Vox mener at NVL som nettverksorganisasjon må sørge for å ivareta spisskompetansen og erfaringskompetansen i de nordiske fagmiljøene på en helhetlig og utviklende måte.

Utfordringer framover er å styrke og utvikle NVLs kommunikasjon og spre nordiske resultater nasjonalt og internasjonalt. NVL har også utfordringer med å styrke og rendyrke nettverksarbeid som arbeidsmetode og bidra til økt samspill mellom de forskjellige faglige nettverkene og arbeidsgruppene.

Les mer om nettverket på NVL sine nettsider