Godkjente tilbydere av norskopplæring

Oversikt over godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

For å få innvilget permanent oppholdstillatelse eller statsborgerskap må innvandrere oppfylle bestemte språkkrav. Norskopplæring hos en godkjent tilbyder kan brukes som dokumentasjon på språkkravet.

Språkkrav for å få permanent oppholdstillatelse

Språkkrav for bli norsk statsborger 

Kommunale tilbydere

Kommunale voksenopplæringssentre er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Det samme gjelder andre aktører som kommunen har inngått avtale med, for eksempel et studieforbund eller en privat tilbyder.

Forhåndsgodkjente tilbydere

Universiteter, høgskoler, studieforbund, nettskoler og folkehøgskoler er godkjente tilbydere av opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere  forutsatt at de tilbyr opplæring i tråd med læreplanen.

Kategorien forhåndsgodkjente tilbydere opphører 1. juli 2017. Endringen innebærer at de tilbydere som hittil har tilhørt denne kategorien, nå må søke Vox om godkjenning på linje med andre private tilbydere. Dette vil være et vilkår for å kunne opprettholde godkjenningen som tilbyder av norsk og samfunnskunnskap.

Private tilbydere

Private virksomheter kan søke om godkjenning fra Vox for å gi opplæring i norsk og samfunnskunnskap til voksne innvandrere. Språklærere kan også søke hvis de danner et enkeltpersonsforetak.

Søk godkjenning

Oversikt over private tilbydere som har fått godkjenning fra Vox:

Private tilbydere i norsk og 50 timer samfunnskunnskap

Adoracion AS

Hovinveien 19
0576 OSLO
Godkjent fra 28.02.2015 til og med 28.02.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tagalog, engelsk

Allservice AS

Auglendsdalen 77
4017 Stavanger
Godkjent fra 20.05.2015 til og med 19.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk

Agnes Wigestrand Hoftun

Austtunsletta 21
4020 STAVANGER
Godkjent fra 19.12.2014 til og med 18.12.2017

Alfaskolen As

Kongens gate 15
0153 Oslo
Godkjent fra 18.01.2011 til og med 27.08.2016

Bente Kulland

Minister Ditleffs vei 7a
0862 OSLO
Godkjent fra 20.01.2014 til og med 20.01.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, fransk

Berlitz Languages Services

Akersgata 16
0158 Oslo
Godkjent fra 07.06.2010 til og med 29.08.2016

Brilla

v/Juliana Heyoori
Heimtrøa 28c
7054 Ranheim
Godkjent fra 20.09.2013 til 19.09.2016
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk

Cato´s House of Education

Torpmarka 30
1389 Heggedal
Godkjent fra 21.05.2014 til og med 20.05.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

EXPAT Mid-Norway AS

Kjøpmannsgata 40
7011 TRONDHEIM
Godkjent fra 07.04.2014 til og med 06.04.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

INTERA AS

Chr. Kroghsgate 2
0186 OSLO
Godkjent fra 12.06.2013 til 11.06.2016

International Language School AS

Rådhusgata 23
0158 OSLO
Godkjent fra 21.05.2015 til 20.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tysk, engelsk, spansk, portugisisk, polsk

Jocher Invest AS

Hegreveien 8
6514 Kristiansund S
Godkjent fra 26.05.2015 til 25.05.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: svensk, dansk, engelsk

Kari Hennum

Folke Bernadottesv 32
0862 OSLO
Godkjent fra 21.05.2014 til 20.05.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Kurskollektivet

Storgata 32
8006 Bodø
Godkjent fra 06.01.2016 til 06.01.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, spansk

Lingu Norge AS

Nettskole
Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 15.06.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, polsk

Nordic House

Omveien 4
6510 Kristiansund
Godkjent fra 01.02.2016 til 31.12.2019
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, tysk, spansk

NoTe Norwegian Teaching

Gangstuveien 19
0952 OSLO
Godkjent fra 23.11.2015 til 22.11.2018
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Norwegian Development Institute

Storgaten 8
3611 KONGSBERG
Godkjent fra 04.02.2014 til 03.02.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk, arabisk, kurdisk, fransk, spansk, somalisk, portugisisk, tigrinja

Podium AS

Postboks 4552 Nydalen
0404 OSLO
Godkjent fra 19.12.2014 til 18.12.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: polsk, engelsk, tysk, russisk, italiensk, urdu

Smi Human as

Postboks 8034 Postterminalen
4068 STAVANGER
Godkjent fra 19.12.2014 til 18.12.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: farsi, sorani, arabisk, russisk, polsk, litauisk, engelsk, fransk, spansk, tigrinja, amarisk, tetsjensk, somali

Stavanger Relocation

Trine Støle
Sleireveien 25
4317 SANDNES
Godkjent fra 06.05.2011 til 05.05.2017
Språk 50 timer samfunnskunnskap: engelsk

Private tilbydere i norsk

BS KUTO

Putten 2
1727 Sarpsborg
Godkjent fra 22.02.2016 til 31.12.2019

Educate AS

Karl Johans gt 23
0159 Oslo
Godkjent fra 12.11.2014 til 11.11.2017

Lingu Stavanger As

Madlaveien 10
4008 Stavanger
Godkjent fra 16.06.2014 til 15.06.2017

Language Power International AS

Dronningensgt 23
0154 Oslo
Godkjent fra 20.06.2013 til 19.06.2016

Private tilbydere i 50 timer samfunnskunnskap

Divina Mariano Qvale

Gartner Moens vei 3B
1809 ASKIM
Godkjent fra 11.10.2013 til 11.10.2016
Språk 50 timer samfunnskunnskap: tagalog