Læreplan

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere gjelder for opplæring etter introduksjonsloven.

Læreplan – bokmål og nynorsk

Læreplanen er en forskrift til introduksjonsloven og ble revidert i 2012.

Last ned læreplan bokmål (pdf)

Last ned læreplan nynorsk 2. utgåve (pdf)

Bestill trykt versjon

Utdrag fra læreplanen

Utdraget er et lite hefte som gir oversikt over

  • mål for 50 timer samfunnskunnskap
  • domener
  • kompetansemål for norsk
  • kjennetegn ved språket i bruk og alfabetisering

Bestill utdrag fra læreplanen

Metodisk veiledning

Veiledningen gir råd og tips til lærerne i det praktiske arbeidet med norskopplæringen, og tar opp relevante teoretiske emner. Se metodisk veiledning.

Om læreplanen

Læreplan i norsk og samfunnskunnskap er en forskrift til introduksjonsloven. Læreplanen i norsk bygger på Det felles europeiske rammeverket for språk. Planen beskriver et helt opplæringsløp, fra nybegynnernivå opp til ulike sluttnivåer.

Den inngår som en del av ordningen med rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Ordningen er hjemlet i introduksjonsloven.

Vox har ansvaret for implementering av læreplanen.

Kontakt

Spørsmål vedrørende læreplanen i norsk:

seniorrådgiver

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, oppfølging av læreplanen, etter- og videreutdanning for lærere og ledere, fagutviklingsgrupper og Norskkonferansen. Skaffe dokumentasjon og gi innspill i kompetansepolitiske spørsmål.

Kontaktinformasjon for Tove Dina Røynestad

Spørsmål vedrørende læreplanen i 50 timer samfunnskunnskap:

seniorrådgiver

Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, ledersamlinger, etter- og videreutdanning for lærere og ledere, alfabetisering, Norskkonferansen og Læremiddelbasen.

Kontaktinformasjon for Sissel Vollan