Tilskudd

Oversikt over tilskudd Vox forvalter:

Kompetansepluss arbeid (tidligere BKA)

Kompetansepluss arbeid gir tilskudd til opplæring i norsk, lesing, skriving, regning, muntlige og digitale ferdigheter for ansatte i private og offentlige virksomheter.

Kompetansepluss frivillighet (tidligere BKF)

Kompetansepluss frivillighet gir tildkudd til organisasjoner i Frivillighetsregisteret til opplæring i grunnleggende ferdigheter.

Prosjektmidler til opplæring på bibliotek

Tilskuddet går til utvikling av opplæringstilbud i grunnleggende ferdigheter på bibliotek.

Tilskudd til studieforbund og nettskoler

Vox forvalter driftstilskudd til studieforbund, nettskoler, enkelte opplæringsinstitusjoner og freds- og menneskerettssentre.

Tilskudd til fylkesvise partneskap for karriereveiledning

Vox forvalter tilskuddsordningen til de fylkesvise partnerskapene for karriereveiledning.