Kontakt oss

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk

Vox sin plassering i Oslo

Besøksadresse Oslo

Karl Johans gate 7,
inngang Dronningens gate.

Buss, trikk, t-bane, tog og flytog stopper noen minutters gange fra oss. Nærmeste stoppested er Jernbanetorget og Oslo S. Se ruter.no eller nsb.no

Nærmeste parkeringshus er på Oslo City.

Besøksadresse Bergen

Vi har også et kontor i Bergen, adressen dit er Rådhusgaten 2.

E-post og telefon

E-post: postmottak@vox.no
Sentralbord: 23 38 13 00

E-post og telefon direkte til ansatte.

Ikke send sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post.

Postadresse

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Postboks 236, Sentrum
0103 Oslo 

Fakturaadresse

Vox foretrekker e-faktura i Elektronisk handelsformat (EHF).

E-fakturaadresse

974 788 985

Spørsmål om fakturaer kan rettes til okonomi@vox.no.

Adresse for papirfaktura

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Fakturamottak DFØ
Postboks 4104
2307 Hamar