Presse

Vi bistår med fagkunnskap, tallmateriale og å finne aktuelle case til intervjuer innenfor vårt arbeidsfelt.

Pressekontakter

Logo

Vox logo for trykk (ai)

Vox logo for web (jpg)

Logoen skal alltid brukes i sin helhet med både logosymbol «Vox» og navnetrekk «Nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk». For å ivareta logoens tydelighet bør den hovedsaklig brukes på hvit bakgrunn. Logoen kan også brukes på lyse bakgrunner som gir god kontrast til navnetrekket. For å sikre lesbarheten er det fastlagt at minste tillatt størrelse for logo er 15 mm.

Postjournal

Vox bruker Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Vox i media

Se oversikt over omtale av Vox i nettmedier det siste året.