Prøver for innvandrere

Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsktrening

Tips, øvelser og ressurer for frivillige norsktrenere som hjelper flyktninger og innvandrere å lære norsk.

Se norsktrening

Norskkrav i arbeidslivet

Se hvordan du kan bruke norskprøven til å vurdere om en jobbsøker eller ansatt har språkkunnskapene som trengs.

Se norskkrav

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er for norsktrenere som er registrert som frivillig i en organisasjon som tilbyr norsktrening for flyktninger eller innvandrere. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Seminar for kurstilbydere i BKA

På seminaret vil vi gå gjennom kriteriene for tilskuddsordningen BKA og gi veiledning om søknadsskriving.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap – del 3

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er den tredje og siste av en pakke på tre deler. I 2015 blir kursene arrangert regionalt.