Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2016

Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere. Som tidligere år blir det foredrag i plenum og temabaserte minikonferanser.

Publiseringsdato:

Temakurs i 50 timer samfunnskunnskap

Målgruppen er primært tospråklige lærere som underviser i 50 timer samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Temakurset vil ha vekt på arbeidsliv, likestilling og diskriminering.

Publiseringsdato:

Sertifiseringskurs i Digitaltesten

Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i de grunnleggende digitale ferdighetene til den enkelte, og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.