Informasjon til innvandrere

Skal du ta prøve i norsk eller samfunnskunnskap for voksne innvandrere? 
Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

norskprøven.no  

samfunnskunnskapsprøven.no

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2015

Som tidligere år blir det foredrag i plenum og parallelle temabaserte minikonferanser. Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere.

Publiseringsdato:

Pedagogiske strategier for andrespråksutvikling

Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til en konferanse om hvordan en kan skape læringsmiljø som styrker språkutviklingen hos elever, studenter og kollegaer med norsk som andrespråk.

Publiseringsdato:

Nettkurs om voksenpedagogikk

Video fra arrangementet er tilgjengelig
Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.