Informasjon til innvandrere

Skal du ta prøve i norsk eller samfunnskunnskap for voksne innvandrere?
Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

 norskprøven.no   samfunnskunnskapsprøven.no 

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Nasjonal konferanse om alfabetisering

Konferansen er for lærere og ledere i kommunal voksenopplæring som gir norskopplæring til voksne innvandrere på spor 1. 

Publiseringsdato:

Seminar for kurstilbydere i BKA

På seminaret vil vi gå gjennom kriteriene for tilskuddsordningen BKA og gi veiledning om søknadsskriving.

Publiseringsdato:

Hvordan gi opplæring i muntlige ferdigheter?

Kurset vil ta for seg kartlegging av muntlige ferdigheter, metoder i opplæringen og profiler for basisferdigheter på jobben.