Informasjon til innvandrere

Skal du ta prøve i norsk eller samfunnskunnskap for voksne innvandrere?
Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

 norskprøven.no   samfunnskunnskapsprøven.no 

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Nasjonal konferanse om alfabetisering

Konferansen er for lærere og ledere i kommunal voksenopplæring som gir norskopplæring til voksne innvandrere på spor 1.

Publiseringsdato:

Seminar for kurstilbydere i BKA

På seminaret vil vi gå gjennom kriteriene for tilskuddsordningen BKA og gi veiledning om søknadsskriving.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap – del 2

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er andre del av en pakke på tre deler. I 2015 blir kursene arrangert regionalt.