Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Rød menneskefigur formet som spørsmålstegn og grå figurer rundt

Quiz

Er du kompetent? Test deg selv!
Er du kompetent? Test deg selv!

 

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er for alle som er eller ønsker å bli norsktrenere for voksne innvandrere og flyktninger. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap – del 1

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er første del av en pakke på tre deler.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap – del 3

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er tredje del av en pakke på tre deler. NB! Dette er bare for de tospråklige lærerne som ikke har tatt modul 3 tidligere.