Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskopplæring på veien til arbeid

Konferansen skal stimulere til økt samarbeid mellom aktører som jobber med norskopplæring og annen kvalifisering på veien ut i arbeidslivet. Vi ser på muligheter i opplæringstilbudet og gir gode eksempler på arbeidsretting av norskopplæringen. Samarbeid mellom IMDi, Nav og voksenopplæringssentrene får en sentral plass.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs for norskopplæringen

Etterutdanningskursene er for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kursene arrangeres i samarbeid med fylkesmennene. Kurs med kursholderne formidlet gjennom Vox er beskrevet i kursoversikten under. Mange fylker tilbyr også andre kurs enn de Vox har formidlet.

Publiseringsdato:

Kurs for lærere og ledere i videregående opplæring

Tema for kursene er voksenpedagogikk, grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring for voksne og metoder i opplæringen. Kursene er gratis og arrangeres av Vox i samarbeid med fylkeskommunene.