Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Sertifiseringskurs i Digitaltesten

Presentasjon fra arrangementet er tilgjengelig
Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i de grunnleggende digitale ferdighetene til den enkelte, og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.

Publiseringsdato:

Nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring

Vox arrangerer en nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring i samarbeid med IMDi og Utdanningsdirektoratet.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs for norskopplæringen

Etterutdanningskursene er for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kursene arrangeres i samarbeid med fylkesmennene. Kurs med kursholderne formidlet gjennom Vox er beskrevet i kursoversikten under. Mange fylker tilbyr også andre kurs enn de Vox har formidlet.