Informasjon til innvandrere

Skal du ta prøve i norsk eller samfunnskunnskap for voksne innvandrere? 
Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

norskprøven.no  

samfunnskunnskapsprøven.no

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskkonferansen 2015

Som tidligere år blir det foredrag i plenum og parallelle temabaserte minikonferanser. Målgruppen for konferansen er lærere og ledere som jobber med norskopplæring for voksne innvandrere.

Publiseringsdato:

ALTE-konferanse om språktester på nivå B2/C1

Vox og Universitetet i Bergen arrangerer i samarbeid med ALTE (The Association of Language Testers in Europe) en konferanse om nivå B2/C1 og språktester som grunnlag for opptak til høyere utdanning. 

Publiseringsdato:

Pedagogiske strategier for andrespråksutvikling

Høgskolen i Oslo og Akershus inviterer til en konferanse om hvordan en kan skape læringsmiljø som styrker språkutviklingen hos elever, studenter og kollegaer med norsk som andrespråk.