Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Kompetansepluss – søk penger til opplæring

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Rød menneskefigur formet som spørsmålstegn og grå figurer rundt

Quiz

Er du kompetent? Test deg selv!
Er du kompetent? Test deg selv!

 

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere – nytt kurs i Oslo 10. desember

Kurset er for alle som er eller ønsker å bli norsktrenere for voksne innvandrere og flyktninger. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Kurs for lærere som underviser i Kompetansepluss

Vox har det overordnete ansvar for kvaliteten i Kompetansepluss-opplæringen. Som et ledd i å styrke kvaliteten tilbyr Folkeuniversitetet Vestlandet, på vegne av Vox, kurs for Kompetansepluss-lærere.