Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Gode valg for den enkelte og samfunnet

Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.

Publiseringsdato:

Samisk perspektiv i nasjonal kompetansepolitisk strategi – Sámi perspektiiva našunála gealbopolitikihkkálaš strategiijas

I samarbeid med Sametinget og Kunnskapsdepartementet inviterer Vox samiske organisasjoner, partene i arbeidslivet, og andre sentrale aktører til konferansen. – Ovttas Sámedikkiin ja Máhttodepartemeanttain bovde Vox guoskevaš sámi organisašuvnnaid, bargoeallima guoskevaš beliid ja eará guovddáš aktevrraid konferánsii.

Publiseringsdato:

Sertifiseringskurs i Digitaltesten

Presentasjon fra arrangementet er tilgjengelig
Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i de grunnleggende digitale ferdighetene til den enkelte, og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.