Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er fortrinnsvis for norsktrenere som kan lære opp andre, men alle som vil drive med norsktrening kan også delta. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Digidel-konferanser 2016

Driver du med opplæring og kursing i bruk av internett og digitale verktøy for eldre, innvandrere eller andre med lite kunnskap om ikt og Internett?