Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er for norsktrenere som er registrert som frivillig i en organisasjon som tilbyr norsktrening for flyktninger eller innvandrere. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Nettkurs om voksenpedagogikk

Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Publiseringsdato:

Nettkurs om grunnleggende ferdigheter

Dette nettkurset gir en kort introduksjon om grunnleggende ferdigheter knyttet til voksnes hverdag, læringsmål for grunnleggende ferdigheter og profiler for basisferdigheter.