Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Sertifiseringskurs i Digitaltesten

Presentasjon fra arrangementet er tilgjengelig
Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i de grunnleggende digitale ferdighetene til den enkelte, og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs for norskopplæringen

Etterutdanningskursene er for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kursene arrangeres i samarbeid med fylkesmennene. Kurs med kursholderne formidlet gjennom Vox er beskrevet i kursoversikten under. Mange fylker tilbyr også andre kurs enn de Vox har formidlet.

Publiseringsdato:

Kurs for lærere og ledere i videregående opplæring

Tema for kursene er voksenpedagogikk, grunnleggende ferdigheter i videregående opplæring for voksne og metoder i opplæringen. Kursene er gratis og arrangeres av Vox i samarbeid med fylkeskommunene.