Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Gode valg for den enkelte og samfunnet

Tema for konferansen er hvordan den enkeltes muligheter til å ta bevisste og gode utdannings-, yrkes- og karrierevalg kan styrkes samtidig som at samfunnet og arbeidslivet får dekket sitt behov for kompetanse.

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere

Kurset er fortrinnsvis for norsktrenere som kan lære opp andre, men alle som vil drive med norsktrening kan også delta. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs i samfunnskunnskap – del 1

Kurset er for tospråklige lærere som underviser innvandrere i 50 timer samfunnskunnskap. Kurset er første del av en pakke på tre deler.