Prøver for innvandrere

Norskprøven blir arrangert to ganger i året. Samfunnskunnskapsprøven blir arrangert fortløpende. Informasjon til innvandrere om prøvene:

Norskprøven.no

Samfunnskunnskapsprøven.no

Norsk

Tips, øvelser og ressurer for frivillige som hjelper innvandrere å lære norsk:
Norsktrening

Hjelp til arbeidsgivere for å vurdere innvandreres norskferdigheter:
Norskkrav

Nasjonal kompetansestrategi

Følg strategiarbeidet

Hvite ikoner på røde felt i en sirkel

Rød menneskefigur formet som spørsmålstegn og grå figurer rundt

Quiz

Er du kompetent? Test deg selv!
Er du kompetent? Test deg selv!

 

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Nasjonal lederkonferanse 2017

Vox arrangerer nasjonal konferanse for ledere i kommunal voksenopplæring og fylkesmennene.

Publiseringsdato:

Kurs for frivillige norsktrenere – nytt kurs i Oslo 10. desember

Kurset er for alle som er eller ønsker å bli norsktrenere for voksne innvandrere og flyktninger. På kurset får du tips til øvelser og ressurser du kan bruke i språktreningen. Kurset er gratis.

Publiseringsdato:

Nettkurs om læring i arbeidslivet

Dette nettkurset handler om ulike sider ved læring i arbeidslivet, med vekt på læring av grunnleggende ferdigheter. Det egner seg for lærere og veiledere som gir opplæring eller veiledning tilknyttet arbeidsplass, praksisplass, arbeidstrening eller lignende.