Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Norskopplæring på veien til arbeid

Konferansen skal stimulere til økt samarbeid mellom aktører som jobber med norskopplæring og annen kvalifisering på veien ut i arbeidslivet. Vi ser på muligheter i opplæringstilbudet og gir gode eksempler på arbeidsretting av norskopplæringen. Samarbeid mellom IMDi, Nav og voksenopplæringssentrene får en sentral plass.

Publiseringsdato:

Sertifiseringskurs i Digitaltesten

Presentasjon fra arrangementet er tilgjengelig
Digitaltesten analyserer styrker og svakheter i de grunnleggende digitale ferdighetene til den enkelte, og kan brukes til å kartlegge opplæringsbehov.

Publiseringsdato:

Etterutdanningskurs for norskopplæringen

Etterutdanningskursene er for lærere og ledere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Kursene arrangeres i samarbeid med fylkesmennene. Kurs med kursholderne formidlet gjennom Vox er beskrevet i kursoversikten under. Mange fylker tilbyr også andre kurs enn de Vox har formidlet.