Informasjon til innvandrere

Skal du ta prøve i norsk eller samfunnskunnskap for voksne innvandrere? 
Du får vite alt du trenger for å melde deg opp og ta prøvene på disse nettsidene:

norskprøven.no  

samfunnskunnskapsprøven.no

Kurs og konferanser

Publiseringsdato:

Nasjonal konferanse om alfabetisering

Konferansen er for lærere og ledere i kommunal voksenopplæring som gir norskopplæring til voksne innvandrere på spor 1. 

Publiseringsdato:

Nettkurs om voksenpedagogikk

Video fra arrangementet er tilgjengelig
Dette nettkurset handler om pedagogiske utfordringer knyttet til voksnes læring. Det egner seg for alle som underviser voksne. Det tar for seg trekk ved voksne i læringssituasjoner, motivasjon og motstand, og hvordan voksne lærer.

Publiseringsdato:

Kurs for lærere i BKA

Vi går gjennom rammene for opplæring i BKA og gir grunnlag for å drive god opplæring i grunnleggende ferdigheter på arbeidsplassen. Kurset presenterer også teori om voksnes læring og praksiserfaringer fra BKA.