Kurs og konferanser

Se alle kurs og konferanser

BKA og BKF skifter navn til Kompetansepluss

Regjeringen styrker tiltakene Basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) og Basiskompetanse i frivilligheten (BKF) som skal bidra til omstilling og bedre integrering i arbeidslivet. Tiltakene samles under det nye navnet Kompetansepluss.

Les mer om endringen