Regnetesten

Bilde av kvitteringer.

Regnestesten analyserer styrker og svakheter i brukerens ferdigheter i regning. Lærere og kursledere kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sin grunnleggende kompetanse i regning. Den tar for seg ferdigheter som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger. 

Krav til deltakeren

Deltakeren må kunne bruke mus og tastatur, samt beherske enkel navigering på data. Det anbefales at testtakere har språkferdigheter på norsk som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.
 
B1 tilsvarer norskprøve 3 for voksne innvandrere som er avsluttende prøver på den statlig finansierte norskopplæringen som innvandrere i Norge tilbys.

Krav til læreren

Lærere og kursledere som vil bruke testen må sertifiseres. Vox tilbyr sertifisering gjennom et dagskurs for testveiledere.

Slik leser du testresultatet

I læringsmålene kan en finne hvilket nivå testresultatet ligger på.