Regnetesten

Bilde av kvitteringer

Regnestesten analyserer styrker og svakheter i brukerens regneferdigheter. Lærere og kursledere kan bruke den til å kartlegge opplæringsbehov. Testingen skjer på nettet og kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Testen er diagnostisk og passer for voksne som trenger å heve sine grunnleggende regneferdigheter. Den tar for seg vanlige oppgaver som er aktuelle både i arbeidslivet og som samfunnsborger.

Testresultatet viser om kandidatene har svake, middels eller gode regneferdigheter. Disse nivåene samsvarer med læringsmålene i regneferdigheter. 

Krav til testtaker

For å gjennomføre Regnetesten må testtaker kunne bruke mus og tastatur, og beherske enkel navigering på data. Testtakere bør ha norskferdigheter som tilsvarer omtrent B1 etter det felles europeiske rammeverket for språk.

Informasjon til testveileder

Regnetesten kan bare brukes av sertifiserte testveiledere. Sertifiseringen kan ikke overføres til en kollega. Vox tilbyr sertifiseringskurs.

Kun sertifiserte testveiledere kan bestille tester og bruke innlogging for testveiledere.

Sertifiserte testveiledere kan ta i bruk Regnetesten her.

Prøv demo av regntesten (Passordet er demo)

Kontakt

Har du tekniske spørsmål, eller er usikker på om noen på din arbeidsplass er sertifiserte testveiledere? Send en e-post til tester@vox.no.

Faglige spørsmål rettes til: 

rådgiver

Jobber med prosjekter, særlig knyttet til regning/hverdagsmatematikk, med sikte på å bedre kvaliteten i opplæringen av voksne, og få flere tilbydere til å ta i bruk læringsmålene for voksnes grunnleggende ferdigheter og tilhørende ressurser.

Kontaktinformasjon for Tanja Aas