ENIL – Europeisk nettverk for læring mellom generasjoner

.

Nettverket skal bidra til økt bruk av læring mellom generasjoner, en metode hvor flere generasjoner deltar i aktiviteter for å lære av hverandre eller av en lærer. ENIL står for European Network for Intergenerational Learning.

Intergenerational learning (IGL) bygger på familielæring, men innebærer at deltakerne ikke nødvendigvis er i slekt eller har en personlig relasjon til hverandre i utgangspunktet.

ENIL skal

 • utvikle en nettbasert plattform for deling av god praksis, nyheter og utvikling innen IGL
 • legge tilrette for diskusjon og felles forståelse av IGL
 • utvikle en flerspråklig ordliste for å klargjøre begrepsbruk innen IGL
 • øke kjennskap til og bruk av IGL
 • styrke uformelle nettverk
 • bidra til politikkutforming gjennom å dokumentere gode modeller

Partnere

ENIL blir koordinert av EPFF (Espace Pédagogique Formation France) i Marseille og har 25 partnere fra 20 europeiske land. Vox er den norske partneren.

Prosjektperiode

Desember 2010 – desember 2013

Konferanser

 • Intergenerational Learning and Volunteering
  Roma 9.–12. november 2011
 • Intergenerational Learning and Active Aging
  Nürnberg, 22.–23. november 2012
 • Sluttkonferanse 
  Brussel, 8.–13. oktober 2013*

* Datoen kan bli endret

Bakgrunn

ENIL er støttet av EUs Lifelong Learning Programme, og bygger på arbeidet i European Family Learning Network, 2006 – 2009 og Falcon (the Family Learning Conference), 2004 – 2005.

Nettsted

Følg nettverket på: www.enilnet.eu