Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Norskprøven arrangeres to ganger i året – hver vår/sommer og hver vinter. Prøvene i år er 26. mai til 5. juni, og 30. november til 10. desember. Etter at du har meldt deg opp til prøven, får du beskjed fra prøvestedet om hvilken dato du kan ta prøven.

Oppmelding

Oppmeldingen er åpen fra 8. april kl. 09.00 til 22. april kl. 15.00. 
Lenke til oppmelding blir lagt ut her 8. april.

Hvis du skal ta prøven på nytt, trenger du kandidatnummeret ditt. Det finner du på prøvebeviset ditt.

Du må velge mellom nivå A1–A2 eller nivå A2–B1 når du melder deg opp. Du kan bruke egenvurderingsskjemaer (pdf) for å få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3

Tilrettelegging av prøven

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Innkalling til prøve

Prøvestedet sender deg et brev med informasjon om når du skal ta prøven, etter at påmeldingsfristen er gått ut. Det er viktig at du oppgir riktig adresse når du melder deg opp til prøve.

Prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (30 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (A1–A2: 60 minutter/ A2–B1: 90 minutter)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge mellom nivå A1–A2 eller nivå A2–B1 når du melder deg opp.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Nivå B2

Fra desember 2015 kan du ta norskprøven på nivå B2. Fram til da måler norskprøven bare på nivåene A1, A2 og B1. Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) hos Folkeuniversitetet.

Prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

Cirka 6 uker etter du har hatt prøven, får du et prøvebevis i posten fra prøvestedet med resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det bare det beste resultatet som står på prøvebeviset.

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2 og B1.

Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Får du nivå A2 på både muntlig og skriftlig prøve, har du oppfylt språkkravet for å søke om norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Får du nivå A2, kan du også søke om fritak fra plikten til norskopplæring. Noen arbeidsgivere ber om at du kan dokumentere norskferdigheter på nivå B1 når de skal ansette deg.

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du har tatt norskprøven i mai 2014 eller senere og har mistet prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet ditt og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok Norskprøve 2, Norskprøve 3 eller Språkprøven før mai 2014, og trenger nytt prøvebevis, må du sende en e-post til postmottak@vox.no

E-posten må inneholde:

 • navn (har du endret navn må du legge ved dokumentasjon)
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato, DUF-nummer eller D-nummer
 • hvilken prøve du tok
 • når og hvor du tok prøven

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven.

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Du kan ikke klage på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Du kan få samme, dårligere eller bedre resultat.

Klagefristen er tre uker etter at sensuren er ferdig.

Send klage på resultat til klage@vox.no. Vi ber deg om ikke å sende sensitive opplysninger i e-post.

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • hvilken prøve du tok
 • hvorfor du klager
 • prøvested

Du kan også sende klage på resultat til:
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

 

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring. Hvis
du går opp til prøve eller delprøve på nytt, må du også betale prøveavgift.