Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve – her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Viktige datoer

23.5.–3.6.2016 Prøvegjennomføring
29.6.2016 Prøvebevis for prøven i mai/juni 2016 blir sendt i posten
12.–21.10.2016 Oppmelding til prøve (vinter)
28.11.–8.12.2016 Prøvegjennomføring
30.3.–7.4.2017 Oppmelding til prøve (sommer)
22.5.–7.6.2017 PrøvegjennomføringResultat og prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

Har du spørsmål om prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet.

Prøvestedet sender deg prøvebevis i posten cirka seks uker etter at du tok prøven. Det kan ta noen dagers postgang før du får det i posten.

Prøvebeviset viser resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det det beste resultatet du har fått som står på prøvebeviset. Noen prøvesteder sender i tillegg ut karakterutskrift på e-post med oversikt over alle resultatene dine.

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2, B1 og B2.

Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Får du nivå A2 på både muntlig og skriftlig prøve, har du oppfylt språkkravet for å søke om norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Får du nivå A2, kan du også søke om fritak fra plikten til norskopplæring. Noen arbeidsgivere ber om at du kan dokumentere norskferdigheter på nivå B1 når de skal ansette deg.

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du har tatt norskprøven i mai 2014 eller senere og har mistet prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet ditt og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok Norskprøve 2, Norskprøve 3 eller Språkprøven før mai 2014, kan du sende en e-post til postmottak@vox.no for å få bekreftelse på resultatet ditt. Du får svar innen tre uker. Vi har dessverre ikke mulighet til å sende ut nytt prøvebevis.

E-posten må inneholde:

 • navn (har du endret navn må du legge ved dokumentasjon)
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato (Ikke send hele fødselsnummeret ditt, kun fødselsdato) 
 • hvilken prøve du tok
 • når og hvor du tok prøven

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefrist: tre uker etter at du tok prøven

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Når du klager, kan du få samme, dårligere eller bedre resultat. Du kan ikke klage på resultatet på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve.

Klagefrist: tre uker etter at du fikk prøveresultatet

Skjema for å klage på resultat

Hvis klagen inneholder sensitive eller fortrolige opplysninger, må du sende skriftlig klage per post i stedet for å bruke klageskjemaet. Send klagen til:

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • e-post
 • telefonnummer
 • hvilken prøve kandidaten har tatt
 • prøvested
 • begrunnelse for klage

Om prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (25–50 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (90 minutter)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Delprøvene i lytt og les er adaptive. Det betyr at oppgavene på prøvene tilpasser seg det språklige nivået du er på. Antallet oppgaver du får vil variere ut fra svarene du gir. Jo flere riktige svar, jo flere og vanskeligere oppgaver får du. I tillegg vil delprøven i lytting bli lenger jo flere riktige svar du får.

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Nivåene i prøven

Du må velge nivå A1–A2, nivå A2–B1 eller nivå B1–B2 når du melder deg opp. Du kan få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3
 • Nivå B2 gir grunnlag for opptak til høyere utdanning.

Ett av kravene for opptak til høyere utdanning i Norge er dokumenterte ferdigheter i norsk på nivå B2.

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring. Hvis du går opp til prøve eller delprøve på nytt, må du også betale prøveavgift.

Tilrettelegging av prøven

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Skal du ta prøven på tegnspråk, må du melde deg opp til bodil.helle@vox.no i samme perioden som den ordinære oppmeldingen. Det samme gjelder hvis du har så store syns- eller hørselshemminger at du trenger tilrettelagt prøve.

Oppmelding

Oppmeldingen er nå stengt.

Oppmeldingen er åpen igjen fra 12. til 20. oktober 2016. Lenke til oppmelding blir da lagt ut her.

Hvem kan melde seg opp til prøve?

Hvis du ikke har rett til gratis opplæring i norsk eller du har tatt prøven før, kan du melde deg opp til prøven selv.

Hvis du har rett til gratis opplæring i norsk, må du kontakte voksenopplæringssenteret der du bor for å melde deg opp til gratis prøve.

Er du usikker på om du har rett til gratis opplæring i norsk? Se regler om rett og plikt til opplæring på IMDi sine nettsider.

Oppmelding til deler av prøven

Du kan velge om du vil melde deg opp til både muntlig og skriftlig norskprøve, eller bare en av dem. Hvis du har tatt den skriftlige norskprøven før, kan du velge om du vil ta alle de tre delprøvene eller bare noen av dem.

Innkalling til prøve

Norskprøven blir arrangert to ganger i 2016:

 • fra 23. mai til 3. juni
 • fra 28. november til 8. desember

Hvis du har meldt deg opp til prøven, får du innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. I brevet står det informasjon om dato, klokkeslett og sted du skal møte til prøven.