Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve: Her får du vite alt du trenger for å melde deg opp og ta norskprøven.

Norskprøven arrangeres to ganger i året. Prøveperiodene i 2015 er:

 • 26. mai til 5. juni – oppmelding til denne prøven er stengt
 • 30. november til 10. desember – oppmelding til denne prøven åpner i oktober

Prøvedato

Du får innkallingsbrev fra prøvestedet senest to uker før du skal ta prøven. I brevet står det informasjon om dato, klokkeslett og sted du skal møte til prøven.

Tilrettelegging av prøven

Hvis du trenger tilrettelegging av prøven, må du kontakte prøvestedet ditt senest tre virkedager etter at oppmeldingen til prøven er stengt. Du må ha en uttalelse fra lege, psykolog, pp-tjeneste eller logoped som du legger ved søknaden om tilrettelegging. Tilrettelegging kan for eksempel være ekstra tid, eller at du får sitte på et eget rom når du skal ta prøven. 

Prøven

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve.

Den skriftlige prøven har tre deler:

 • lytteprøve (30 minutter)
 • leseprøve (75 minutter)
 • skriveprøve (A1–A2: 60 minutter/ A2–B1: 90 minutter)

Se eksempeloppgaver for skriftlig prøve for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Den muntlige prøven er delt inn i en samtaledel og en individuell del. Du må velge mellom nivå A1–A2 eller nivå A2–B1 når du melder deg opp. Den muntlige prøven varer i 20 til 30 minutter.

Se på eksempeloppgaver for muntlig prøve (pdf) for å få vite hvordan de ulike oppgavetypene er.

Nivå

Du må velge mellom nivå A1–A2 eller nivå A2–B1 når du melder deg opp. Du kan bruke egenvurderingsskjemaer (pdf) for å få hjelp til å velge nivå.

 • Nivå A1 tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 tilsvarer den gamle Norskprøve 3

Fra desember 2015 kan du ta norskprøven på nivå B2. Fram til da måler norskprøven bare på nivåene A1, A2 og B1. Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) hos Folkeuniversitetet.

Prøvebevis

Prøvebevis kommer i posten

Cirka seks uker etter du har hatt prøven, får du et prøvebevis i posten fra prøvestedet med resultatet ditt. Hvis du har tatt prøven flere ganger, er det bare det beste resultatet som står på prøvebeviset.

Du kan få forskjellige resultater på hver av delene i prøven. Du kan få resultatene: Under A1, A1, A2 og B1.

Du får ikke vite resultatene dine før du får prøvebeviset.

Får du nivå A2 på både muntlig og skriftlig prøve, har du oppfylt språkkravet for å søke om norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Får du nivå A2, kan du også søke om fritak fra plikten til norskopplæring. Noen arbeidsgivere ber om at du kan dokumentere norskferdigheter på nivå B1 når de skal ansette deg.

Trenger du nytt prøvebevis?

Hvis du har tatt norskprøven i mai 2014 eller senere og har mistet prøvebeviset, må du kontakte prøvestedet ditt og be om kopi av prøvebeviset.

Hvis du tok Norskprøve 2, Norskprøve 3 eller Språkprøven før mai 2014, og trenger nytt prøvebevis, må du sende en e-post til postmottak@vox.no.

E-posten må inneholde:

 • navn (har du endret navn må du legge ved dokumentasjon)
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • fødselsdato, DUF-nummer eller D-nummer
 • hvilken prøve du tok
 • når og hvor du tok prøven

Klage på gjennomføring

Du kan klage på formelle feil ved prøven. Formelle feil kan for eksempel være tekniske feil på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet ditt. Du må klage til prøvestedet.

Klagefristen er tre uker etter at du tok prøven. 

Klage på resultatet

Du kan bare klage på resultatet på skriveprøven. Du kan ikke klage på leseprøven, lytteprøven, eller på muntlig prøve. Du kan få samme, dårligere eller bedre resultat.

Klagefristen er tre uker etter at sensuren er ferdig. Fristen for å klage på skriveprøven er 24. juli 2015.

Send klage på resultat til klage@vox.no. Vi ber deg om ikke å sende sensitive opplysninger i e-post.

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • hvilken prøve du tok
 • hvorfor du klager
 • prøvested

Du kan også sende klage på resultat til:
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring. Hvis du går opp til prøve eller delprøve på nytt, må du også betale prøveavgift.