Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve:

Oppmelding til norskprøve

Norskprøven arrangeres to ganger hvert år.

Oppmeldingen er åpen fra 8. til 22. april 2015. Da blir det lagt ut en lenke på denne siden der du kan melde deg opp. Prøven blir arrangert i perioden 26. mai til 5. juni 2015.  

Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du ta kontakt med skolen i kommunen du bor i for å melde deg opp. Hvis du skal betale for prøven selv, kan du melde deg opp og betale for prøven når oppmeldingen åpner.

Spørsmål og svar

Når får jeg resultatene?

Cirka 6 uker etter du har hatt prøven, får du et prøvebevis i posten fra prøvestedet med resultatet ditt. Du får ikke vite resultatene på prøven før du får prøvebeviset.

Når du møter til prøve, må du underskrive på en oppmøteliste. Da må du sjekke om adressen din er korrekt, slik at prøvebeviset blir sendt til riktig adresse.

Hva betyr resultatet jeg har fått på prøvebeviset?

Vi bruker ikke begrepene stryke eller bestå på den nye norskprøven. Når du har tatt prøven får du et prøvebevis hvor det står hvilket nivå du er på: «Under A1», «A1», «A2» eller «B1». Du kan få forskjellige resultater på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Se hva nivåene betyr (pdf)

Det er det beste resultatet som står på prøvebeviset, hvis du har tatt prøven flere ganger.

 • Nivå A1 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 3

Før var resultatet på Norskprøve 2 og Norskprøve 3 bestått/ikke bestått, og da måtte man bestå alle delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling for å bestå den skriftlige prøven.

Illustrasjon som viser forholdet mellom Norskprøve 2 og 3 og de nye norskprøvene

Hvilket resultat trenger jeg på prøven?

Hvilket nivå du får som resultat på prøven kan ha betydning for dine muligheter i Norge.

Får du nivå A2 på både muntlig og skriftlig prøve, har du oppfylt språkkravet for å søke om norsk statsborgerskap eller permanent oppholdstillatelse. Får du nivå A2, kan du også søke om fritak fra plikten til norskopplæring.

Noen arbeidsgivere ber om at du kan dokumentere norskferdigheter på nivå B1 når de skal ansette deg. Innvandrere som ønsker å jobbe i kommunal sektor, i for eksempel yrker som hjelpepleier, vernepleier eller barnehageassistent, må ofte dokumentere norskferdigheter på nivå B1.

Figur som løper oppover en skrå linje fra nivå A1 til nivå B1

Hvordan kan jeg klage?

Klage på resultatet

Du kan klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling. Klagefristen er tre uker etter at sensuren er ferdig.

Du kan ikke klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse, eller på prøven i muntlig kommunikasjon.

Du kan sende en klage til:
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Det er også mulig å sende klagen på e-post til klage@vox.no. Vi ber deg om ikke å sende fortrolige opplysninger i e-post. Slike opplysninger må du sende i vanlig post.

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • hvilken prøve
 • begrunnelse på hvorfor du klager
 • prøvested

Klagebehandlingen kan føre til at resultatet blir stående, eller at det blir endret til et dårligere eller et bedre resultat. Avgjørelsen er endelig. Ved endret resultat på prøven kan tidligere utstedt prøvebevis ikke benyttes. Du må sende inn det gamle prøvebeviset til prøvestedet, og du vil deretter få tilsendt nytt prøvebevis med endret resultat.

Klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Formelle feil kan for eksempel være feil under prøven på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet.

Fristen for å klage på formelle feil ved gjennomføringen er tre uker etter at prøven er gjennomført. Klagen sendes til prøvestedet der du tok prøven. Hvis du får medhold i klagen, blir prøveresultatet annullert, og du får gå opp til ny prøve eller delprøve gratis.

Hvordan kan jeg få nytt prøvebevis?

Hvis du tar norskprøven og mister prøvebeviset, må du henvende deg til prøvestedet der du tok prøven og be om et duplikat av prøvebeviset.

Hvis du har tatt Språkprøven, Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 tidligere, og du ikke har mottatt prøvebevis eller mistet det, må du sende en e-post til postmottak@vox.no


E-posten må inneholde:

 • fullt navn (Har du endret navn må du legge ved dokumentasjon. Det kan for eksempel være utskrift fra folkeregisteret på navneendring, sammen med kopi av gyldig legitimasjon.)
 • hvilken prøve du har tatt
 • når og hvor du tok den
 • kandidatnummeret ditt
 • adressen din
 • telefonnummer eller e-postadresse
 • fødselsdato og personnummer, DUF-nummer eller D-nummer

Når og hvor kan jeg ta norskprøven?

Vår: 25. mai til 5. juni 2015.

Kommunene bestemmer hvilke dager i prøveperioden de vil gjennomføre norskprøven. Kommunen eller prøvestedet vil sende deg et brev med informasjon om når du skal ta prøven, etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Hvis du skal betale for prøven selv, kan du velge selv hvor du vil ta prøven. Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du kontakte kommunen du bor i for å få vite hvor du kan ta prøven.

Du kan ikke ta prøven i utlandet.

Hva trenger jeg for å melde meg opp til norskprøven?

For å melde deg opp til norskprøven, trenger du enten et norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer. Et DUF-nummer er et tolvsifret nummer som blir gitt til alle som søker om opphold i Norge. Et D-nummer er et nummer som utstedes dersom du skal bo i Norge under seks måneder. D-nummeret blir blant annet brukt når du skal søke om skattekort.

Hvis du tok prøven i mai/juni, anbefaler vi at du bruker det samme nummeret du brukte da i oppmeldingen

Hvis du ikke har et norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer, kan du melde deg opp med passnummeret ditt. Du kan bare melde deg opp med passnummer hvis du ikke har norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer.

Hvilken prøve skal jeg melde meg opp til?

Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du ta kontakt med skolen i kommunen du bor i for å melde deg opp. Hvis du skal betale for prøven selv, kan du melde deg opp og betale for prøven når oppmeldingen åpner.

Norskprøven er en skriftlig og en muntlig prøve som måler på nivå A1–A2 og nivå A2–B1. Er du usikker på hvilken prøve du skal ta, kan du bruke disse egenvurderingsskjemaene (pdf).

Du kan ta muntlig og skriftlig prøve samtidig, eller på ulike prøvetidspunkter. Hvis du skal ta muntlig og skriftlig prøve samtidig, må du melde deg opp til begge prøvene på samme prøvested.

Første gangen du melder deg opp til skriftlig prøve, må du ta hele prøven som består av tre delprøver. Neste gang kan du velge å ta én eller to av delprøvene på nytt, hvis du ikke ble fornøyd med resultatet du fikk. Du beholder det beste resultatet på prøvebeviset.

Penn, bok, høretelefoner og snakkeboble

 

Kan jeg ta prøven på nytt?

Hvis du ikke er fornøyd med resultatet du fikk på én eller flere av delprøvene på norskprøven, kan du ta opp igjen delprøven neste gang det arrangeres en prøve. Da må du betale prøveavgift. Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger du kan ta hele prøven eller delprøvene. Du kan ikke ta opp igjen delprøver fra Norskprøve 2 og Norskprøve 3.

Det er vanlig å få ulike resultater på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet du fikk på én eller flere av delprøvene, kan du ta én eller flere delprøver på nytt. Du vil da beholde det beste resultatet på prøvebeviset.

Hvis du skal melde deg opp til delprøven i leseforståelse eller delprøven i lytteforståelse, trenger du ikke å velge nivå.

Hvis du skal melde deg opp til skriftlig prøve delprøven i skriftlig framstilling, må du velge mellom to ulike prøver: nivå A1–A2 eller nivå A2–B1.

Hvis du skal melde deg opp til muntlig prøve, må du også velge mellom to ulike prøver: nivå A1–A2 eller nivå A2–B1.

Du kan bruke egenvurderingsskjemaet (pdf) og eksempelprøvene for å få hjelp til å velge hvilken prøve du bør ta.

Hva koster norskprøven?

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring.

Deltakere som går opp til prøve eller delprøve på nytt, må også betale prøveavgift. Da har du selv ansvaret for å melde deg opp til prøve.

Kan jeg ta Norskprøve 2 og Norskprøve 3?

Nei, du kan ikke lenger ta Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Disse prøvene ble arrangert for siste gang i februar 2014, og er erstattet av den nye norskprøven.

Hvis du har bestått Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 tidligere, trenger du ikke å ta en ny norskprøve.

Du kan ikke ta opp igjen delprøver fra Norskprøve 2 eller Norskprøve 3.

Hvordan er norskprøven?

Norskprøven er sammensatt av en skriftlig og en muntlig prøve. Den skriftlige prøven består av tre delprøver: lytteforståelse, leseforståelse, og en prøve i skriftlig framstilling. Vi har laget eksempeloppgaver, slik at du kan se hvordan prøven er.

Delprøvene i lese- og lytteforståelse

Lese- og lytteprøvene er digitale. Du tar prøvene på datamaskin, og prøvene blir rettet automatisk. Se på eksempeloppgavene i lese- og lytteforståelse for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene ser ut. Delprøven i leseforståelse tar cirka 75 minutter. Delprøven i lytteforståelse tar cirka 30 minutter.

Delprøven i skriftlig framstilling

Delprøven i skriftlig framstilling er digital, og du får oppgavene presentert på pc-skjermen og skal skrive inn svaret på datamaskin.

Delprøven i skriftlig framstilling består av tre oppgaver. På nivå A1–A2 kan du bruke inntil 60 minutter. På nivå A2–B1 kan du bruke inntil 90 minutter.

Se på eksempeloppgavene i skriftlig framstilling for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene er.

Delprøven i muntlig kommunikasjon

Prøven i muntlig kommunikasjon er delt inn i en samtaledel og en individuell del.

Du skal kunne beskrive, fortelle, uttrykke og utveksle synspunkter og meninger.

Den ene muntlige prøven måler på nivå A1–A2, og den andre måler på nivå A2–B1.

Se på eksempeloppgavene i muntlig kommunikasjon (pdf) for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene er.

Hva skjer hvis jeg fusker på prøven?

Det er ikke tillatt å bruke Internett, ordbøker, mobiltelefon eller andre hjelpemidler under prøven. Hvis du bruker hjelpemidler, eller prøver å fuske på andre måter, blir du vist bort fra prøvelokalet med én gang og du får ikke gjøre ferdig prøven. Bruk av falsk legitimasjon er også fusk.

Hvis du fusker eller forsøker å fuske, får du ikke gå opp til ny prøve før tidligst ett år etter den annullerte prøven, og du må da betale en prøveavgift.

Må jeg ta norskprøven?

Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.

Du kan velge om du vil ta prøven eller ikke hvis du:

 • bare har plikt eller bare rett til opplæring
 • fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
 • er i Norge etter EØS-reglement
 • er bosatt i utlandet
 • er asylsøker

Når kan jeg ta norskprøven på nivå B2?

Fra desember 2015 kan du ta norskprøven på nivå B2. Fram til da måler norskprøven bare på nivåene A1, A2 og B1. Uansett hvilket nivå du tar, består norskprøven av delprøver i leseforståelse, lytteforståelse, skriftlig framstilling og muntlig prøve.

Vil du ta en norskprøve på nivå B2 før desember 2015, kan du ta Test i norsk – høyere nivå (Bergenstesten) hos Folkeuniversitetet.