Norskprøve

Informasjon til voksne innvandrere om norskprøve:

Oppmelding til norskprøve

Norskprøven arrangeres to ganger hvert år.

Oppmeldingen til prøven er åpen fra 13.–31. oktober. Når oppmeldingen åpner, blir det lagt ut en lenke på denne siden der du kan melde deg opp.

Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du ta kontakt med skolen i kommunen du bor i for å melde deg opp. Hvis du skal betale for prøven selv, kan du melde deg opp og betale for prøven når oppmeldingen åpner.

Spørsmål og svar

Når kan jeg ta norskprøven?

Høst: 1.–10. desember 2014

Kommunene bestemmer hvilke dager i prøveperioden de vil gjennomføre norskprøven.

Kommunen eller prøvestedet vil sende deg et brev med informasjon om når du skal ta prøven, etter at påmeldingsfristen er gått ut.

Når kan jeg melde meg opp til norskprøven?

Påmeldingen åpner den 13. oktober kl. 0900 og stenger den 31. oktober 2014 kl. 1500.

Hva trenger jeg for å melde meg opp til norskprøven?

For å melde deg opp til norskprøven, trenger du enten et norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer.

Hvis du ikke har et norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer, kan du melde deg opp med passnummeret ditt. Du kan bare melde deg opp med passnummer hvis du ikke har norsk fødselsnummer, DUF-nummer eller D-nummer.

Hvilken prøve skal jeg melde meg opp til?

Du kan melde deg opp til muntlig og skriftlig prøve samtidig, eller på ulike prøvetidspunkter. Du melder deg opp til begge prøvene på samme prøvested.

Første gangen du melder deg opp til skriftlig prøve, må du melde deg opp til alle tre delprøvene og ta hele prøven. Neste gang kan du velge å ta én eller to av delprøvene på nytt, hvis du ikke ble fornøyd med resultatet du fikk.

Jeg tok prøven i mai/juni og vil forbedre resultatet mitt. Hva gjør jeg?

Det er vanlig å få ulike resultater på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet du fikk på én eller flere av delprøvene, kan du ta én eller flere delprøver på nytt.

Hvis du skal melde deg opp til delprøven i leseforståelse eller delprøven i lytteforståelse, trenger du ikke å velge nivå.


Hvis du skal melde deg opp til delprøven i skriftlig framstilling, må du velge mellom to ulike prøver: nivå A1–A2 eller nivå A2–B1.


Hvis du skal melde deg opp til muntlig prøve, må du også velge mellom to ulike prøver: nivå A1–A2 eller nivå A2–B1.


Du kan bruke egenvurderingsskjemaet (pdf) og eksempelprøvene for å få hjelp til å velge hvilken prøve du bør ta.

Hvor kan jeg ta norskprøven?

Hvis du skal betale for prøven selv, kan du velge selv hvor du vil ta prøven. Hvis du har rett til å ta prøven gratis, må du kontakte kommunen du bor i for å få vite hvor du kan ta prøven.

Du kan ikke ta prøven i utlandet.

Hva koster norskprøven?

Hver enkelt kommune bestemmer hva prøven skal koste. Du kan få en gratis prøve én gang, hvis du har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk. Du må betale for prøven, hvis du ikke har rett til gratis opplæring.

Deltakere som går opp til prøve eller delprøve på nytt, må også betale prøveavgift. Da har du selv ansvaret for å melde deg opp til prøve.

Hva med Norskprøve 2 og Norskprøve 3?

Du kan ikke lenger ta Norskprøve 2 og Norskprøve 3. Disse prøvene ble arrangert for siste gang i februar 2014, og er erstattet av den nye norskprøven.

Hvis du har bestått Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 tidligere, trenger du ikke å ta en ny norskprøve.

Du kan ikke ta opp igjen delprøver fra Norskprøve 2 eller Norskprøve 3.

Hvordan er norskprøven?

Den skriftlige prøven består av tre delprøver: lytteforståelse, leseforståelse, og en prøve i skriftlig framstilling. 

Delprøvene i lese- og lytteforståelse

Lese- og lytteprøvene er digitale. Du tar prøvene på datamaskin, og prøvene blir rettet automatisk. Se på eksempeloppgavene i lese- og lytteforståelse for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene ser ut. Delprøven i leseforståelse tar cirka 75 minutter. Delprøven i lytteforståelse tar cirka 30 minutter.

Delprøven i skriftlig framstilling

Delprøven i skriftlig framstilling er digital, og du får oppgavene presentert på pc-skjermen og skal skrive inn svaret på datamaskin.

Delprøven i skriftlig framstilling består av tre oppgaver. På nivå A1–A2 kan du bruke inntil 60 minutter. På nivå A2–B1 kan du bruke inntil 90 minutter.

Se på eksempeloppgavene i skriftlig framstilling for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene er.

Delprøven i muntlig kommunikasjon

Prøven i muntlig kommunikasjon er delt inn i en samtaledel og en individuell del.

Du skal kunne beskrive, fortelle, uttrykke og utveksle synspunkter og meninger.

Den ene muntlige prøven måler på nivå A1–A2, og den andre måler på nivå A2–B1.

Se på eksempeloppgavene i muntlig kommunikasjon (pdf) for å få vite mer om hvordan de ulike oppgavetypene er.

Må jeg ta norskprøven?

Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring etter 1. september 2013, skal du avslutte opplæringen med en prøve.

Du kan velge om du vil ta prøven eller ikke hvis du:

 • bare har plikt eller bare rett til opplæring
 • fikk en oppholdstillatelse som gir rett og plikt til opplæring før 1. september 2013
 • hvis du er i Norge etter EØS-reglement
 • hvis du er asylsøker

Kan jeg få fritak fra norskprøven?

Hvis du har bestått Norskprøve 2 skriftlig og muntlig tidligere, kan du søke fritak fra plikt til opplæring og til å ta norskprøven. Du må sende søknad om fritak til kommunen du bor i. Ofte er det voksenopplæringssenteret som behandler slike søknader.

Når får jeg resultatene?

Du får et prøvebevis fra prøvestedet med resultatet ditt på cirka 6 uker etter du har hatt prøven. Du får ikke vite resultatene på prøven før du får prøvebeviset.

Når du møter til prøve, må du underskrive på en oppmøteliste. Da må du sjekke om adressen din er korrekt, slik at prøvebeviset blir sendt til riktig adresse.

Hva betyr resultatet jeg har fått på prøvebeviset?

Vi bruker ikke begrepene stryke eller bestå på den nye norskprøven. Når du har tatt prøven får du et prøvebevis hvor det står hvilket nivå du er på: «Under A1», «A1», «A2» eller «B1». Du kan få forskjellige resultater på delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Se hva nivåene betyr (pdf)

 • Nivå A1 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 1
 • Nivå A2 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 2
 • Nivå B1 i den nye norskprøven tilsvarer den gamle Norskprøve 3

Før var resultatet på Norskprøve 2 og Norskprøve 3 bestått/ikke bestått, og da måtte man bestå alle delprøvene i lytteforståelse, leseforståelse og skriftlig framstilling for å bestå den skriftlige prøven.

Hvordan kan jeg klage?

Klage på resultatet

Du kan klage på resultatet på delprøven i skriftlig framstilling. Klagefristen er 20. august 2014.

Du kan ikke klage på resultatet på delprøvene i lese- og lytteforståelse, eller på prøven i muntlig kommunikasjon.

Du kan sende en klage til:
Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
Rådhusgaten 2
5014 Bergen

Det er også mulig å sende klagen på e-post til klage@vox.no. Vi ber deg om ikke å sende fortrolige opplysninger i e-post. Slike opplysninger må du sende i vanlig post.

Klagen må inneholde:

 • kandidatnummer
 • fullt navn
 • adresse
 • fødselsdato
 • hvilken prøve
 • begrunnelse på hvorfor du klager
 • prøvested

Klagebehandlingen kan føre til at resultatet blir stående, eller at det blir endret til et dårligere eller et bedre resultat. Avgjørelsen er endelig.

Klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve

Du kan klage på formelle feil ved gjennomføring av prøve eller delprøve. Formelle feil kan for eksempel være feil under prøven på prøvedagen som du mener kan ha påvirket resultatet.


Fristen for å klage på formelle feil ved gjennomføringen er tre uker etter at prøven er gjennomført. Klagen sendes til prøvestedet der du tok prøven. Hvis du får medhold i klagen, blir prøveresultatet annullert, og du får gå opp til ny prøve eller delprøve gratis.

Hva skal til for å bestå?

Vi bruker ikke begrepene stryke eller bestå på denne prøven. Alle som tar prøven, vil få et prøvebevis, der det står hvilket nivå de er på, fra A1 til B1. De som ikke ennå er på nivå A1, får «under A1» på prøvebeviset.

Kan jeg ta norskprøven på nytt?

Det gis ingen samlet vurdering av den skriftlige prøven. Den skriftlige prøven består av delprøvene i leseforståelse, lytteforståelse og skriftlig framstilling. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet du fikk på én eller flere av delprøvene, kan du ta opp igjen delprøven neste gang det arrangeres en prøve.

Hvis du ønsker å ta hele prøven eller en delprøve på nytt, kan du melde deg opp til en ny prøve eller delprøve høsten 2014. Da må du betale prøveavgift. Det er ingen begrensninger for hvor mange ganger du kan ta hele prøven eller delprøvene.

Hvordan kan jeg få nytt prøvebevis?

Hvis du tar norskprøven og mister prøvebeviset, må du henvende deg til prøvestedet der du tok prøven og be om et duplikat av prøvebeviset.

Hvis du har tatt Språkprøven, Norskprøve 2 eller Norskprøve 3 tidligere, og du ikke har mottatt prøvebevis eller mistet det, må du sende en e-post til postmottak@vox.no


E-posten må inneholde:

 • fullt navn (ev navneendring etter at prøven er tatt)
 • hvilken prøve du har tatt
 • når og hvor du tok den
 • kandidatnummeret ditt
 • adressen din
 • telefonnummer eller e-postadresse